Opnames, ingrepen en raadplegingen

Opnames

Ziekenhuis­opnames

 

Dagopnames

7,5

Gemiddeld aantal verblijfsdagen

Bevallingen

Chirurgische ingrepen

Aantal ingrepen 58.738
Per werkdag 236
Chirurgisch dagcentrum (CDC) 23.866
CDC per werkdag 96

In 2018 werden er 58.738 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Dat zijn er 329 minder dan in 2017, een daling van 0,6%.

Per operationele werkdag werden in 2018 gemiddeld 236 ingrepen uitgevoerd, waarvan 96 in het chirurgisch dagcentrum.

Transplantaties

In 2018 werden in het totaal 307 trans­­plantaties uitgevoerd.

Nier­­trans­­plantaties werden het meest uitgevoerd (133), gevolgd door long­­trans­­plantaties (68) en lever­­trans­­plantaties (75).

In 2018 werden er ook 22 hart­­trans­­plantaties en 9 pancreas­­trans­plantaties uitgevoerd.

Van de 133 nier­­trans­­plantaties waren er 11 trans­­plantaties met levende donatie.

consultaties

Raadplegingen

Het aantal raadplegingen nam licht toe tegenover 2017 (+ 0,3%). In 2018 bedroeg het totale aantal 719.594.

Elke operationele weekdag vonden gemiddeld 2.820 raadplegingen plaats, verspreid over de verschillende campussen van UZ Leuven.

spoedgevallen

Spoedgevallen

Het aantal aanmeldingen op de spoed­gevallen­dienst in 2018 bedroeg 63.310. Dat betekent een toename met 4,3% tegenover 2017.

32,9% van alle spoedgevallen werd uiteindelijk effectief opgenomen of was al opgenomen in het ziekenhuis.

Patiënttransporten

Patiënttransporten

In 2018 vonden 268.127  interne trans­porten van patiënten plaats, bijvoor­beeld voor het vervoer van gehospitaliseerde patiënten van en naar de functie­metingen.

97,2 procent van de patiënten werd binnen de 10 minuten afgehaald.

Oncologie – Leuvens kankerinstituut (LKI)

Patiënten

Er kwamen 35.863 unieke onco­­logische patiënten naar UZ Leuven voor een raadpleging, dag­op­name of ziekenhuisopname.

Raadplegingen

In totaal vonden er 57.548 oncologische raadplegingen plaats.

   

Multidisciplinair overleg

Er werden 7.568 patiënten be­spro­ken op een multi­­­­di­sci­­pli­naire onco­­logische con­sul­tatie (MOC).
   

Dagopnames

Er waren 52.134 niet-chirurgische dag­opnames.

 

 

Medisch-technische interventies en onderzoeken

Radiotherapie

40.100

2.821 patiënten werden in 2018 behandeld met een vorm van radio­therapie, de meesten met externe radio­therapie. Deze patiënten­groep vertegenwoordigde in 2018 een totaal van 40.100 sessies.

Nucleaire geneeskunde

18.945

Het totale aantal nucleaire onderzoeken (exclusief tracers en therapieën) bedroeg 18.945. In 36% van de gevallen ging het om een PET-scan.
 

Dialyse

29.689

Het aantal nierdialyses steeg in 2018 van 28.557 naar 29.689. 
 
 
 

Radiologie

407.092

Het totale aantal radiologische onderzoeken in 2018 bedroeg 407.092. Gemiddeld werden er in UZ Leuven 1.115 radiologische onderzoeken per dag uitgevoerd. 

Functiemetingen

130.944

Het aantal bezoeken aan de functie­metingen voor cardiologie, pneumologie, endoscopie en neuro­fysiologie bedroeg in 2018 130.944. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2017.

Laboratorium­onderzoeken

15 miljoen

In 2018 werden 15.453.554 laboratorium­testen uitgevoerd in het ISO-gecertifieerde labplatform van UZ Leuven. Dat betekent gemiddeld 42.339 testen per dag, of 1.764 per uur. 

Medewerkers

Medewerkers

9.620

Eind 2018 telde UZ leuven 9.620 personeelsleden of 8.167  voltijdse equivalenten.

Leeftijd

Mannen en vrouwen

De percentages vrouwelijke en mannelijke medewerkers bleven dezelfde als in 2017, met 74% vrouwen en 26% mannen.

Woonplaats

%

Vlaams-Brabant

%

Limburg

%

Antwerpen

%

Overige provincies

De meeste personeelsleden (80%) wonen in de provincie Vlaams-Brabant. Daarop volgen de provincies Antwerpen (8%) en Limburg  (7%). 5% van de personeelsleden komt uit de overige provincies.

Functies

consultaties

1.686

Artsen 
 
 

consultaties

3.089

Verpleeg- en vroedkundigen 
 

consultaties

2.060

Paramedici en ondersteunende zorgfuncties

consultaties

2.785

Ondersteunende functies
 

Woon-werkverkeer

68%

Auto

17%

Fiets

12%

Openbaar vervoer

3%

Fiets & openbaar vervoer

In 2018 kwam 68% van de UZ Leuven-medewerkers met de auto naar het werk. 32% kwam op regelmatige basis met de fiets en/of het openbaar vervoer. 

UZ Leuven promoot duurzame vervoersmiddelen door aan zijn werknemers een fietsvergoeding en kosteloos openbaar vervoer aan te bieden.

Z.org KU Leuven

Medewerkers Z.org KU Leuven

1.044

De bovenstaande cijfers zijn exclusief de jaarcijfers van Z.org KU Leuven.

We geven hier nog een kort overzicht van de kerncijfers van Z.org KU Leuven, om de sterke relatie tussen UZ Leuven en Z.org KU Leuven te benadrukken.

Z.org KU Leuven heeft als belangrijkste opdracht de exploitatie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven op campus Kortenberg en campus Gasthuisberg en het psychiatrische verzorgingstehuis Andreas op campus Lubbeek en campus Melsbroek.

Z.org KU Leuven heeft verder de ambitie om samen met UZ Leuven het zorglandschap in de Leuvense regio te structureren om de zorgnoden beter op te vangen.

Functies

Artsen

Verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers

Psychologen en orthopedagogen

Paramedici

Ondersteunend personeel

Activiteiten

campus Kortenberg campus Leuven totaal
Opnames 1.467 1.795 3.262
Verpleegdagen daghospitalisatie 14.394 11.269 25.663
Benutte bedden 317 137 454
Raadplegingen artsen 15.349 14.602 29.951
Raadplegingen niet-medisch personeel 3.828 6.938 10.766
Postkuur 8.250 8.250
Raadplegingen conventies 2.242 6.179 8.421

Opnames, ingrepen en consultaties

Opnames

Ziekenhuis­opnames

Dagopnames

 

7,5

Gemiddeld aantal verblijfsdagen

Bevallingen

Chirurgische ingrepen

Aantal ingrepen 58.738
Per werkdag 236
Chirurgisch dagcentrum (CDC) 23.866
CDC per werkdag 96

In 2018 werden er 58.738 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Dat zijn er 329 minder dan in 2017, een daling van 0,6%.

Per operationele werkdag werden in 2018 gemiddeld 236 ingrepen uitgevoerd, waarvan 96 in het chirurgisch dagcentrum.

Transplantaties

In 2018 werden in totaal 307 trans­­plantaties uitgevoerd.

Nier­­trans­­plantaties werden het meest uitgevoerd (133), gevolgd door long­­trans­­plantaties (68) en lever­­trans­­plantaties (75).

In 2018 werden er ook 22 hart­­trans­­plantaties en 9 pancreas­­trans­plantaties uitgevoerd.

Van de 133 nier­­trans­­plantaties waren er 11 trans­­plantaties met levende donatie.

consultaties

Raadplegingen

Het aantal raadplegingen nam toe tegenover 2017. In 2018 bedroeg het totale aantal 719.594.

Elke operationele weekdag vonden gemiddeld 2.820 consultaties plaats, verspreid over de verschillende campussen van UZ Leuven.

 

spoedgevallen

Spoedgevallen

Het aantal aanmeldingen op de spoed­gevallen­dienst in 2018 bedroeg 63.310. Dit betekent een toename met 4,3% tegenover 2017.

32,9% van alle spoedgevallen werd uiteindelijk effectief opgenomen of was al opgenomen in het ziekenhuis.

Patiënttransporten

Patiënttransporten

In 2018 vonden 268.127  interne trans­porten van patiënten plaats, bijvoor­beeld voor het vervoer van gehospitaliseerde patiënten van en naar de functie­metingen.

97,2% van de patiënten werd binnen de 10 minuten afgehaald.

Oncologie – Leuvens kankerinstituut (LKI)

Patiënten

Er kwamen 35.863 unieke onco­­logische patiënten naar UZ Leuven voor een raadpleging, dag­op­name of opname.

Raadplegingen

In totaal vonden er 57.548 oncologische raadplegingen plaats.

   

Multidisciplinair overleg

Er werden 7.568 patiënten be­spro­ken op een multi­­­­di­sci­­pli­naire onco­­logische con­sul­tatie (MOC).
   

Dagopnames

Er waren 52.134 niet-chirurgische dag­opnames.

 

 

Medisch-technische interventies en onderzoeken

Radiotherapie

40.100

2.821 patiënten werden in 2018 behandeld met een vorm van radio­therapie, de meesten met externe radio­therapie. Deze patiënten­groep vertegenwoordigde in 2018 een totaal van 40.100 sessies.

Nucleaire geneeskunde

18.945

Het totaal aantal nucleaire onderzoeken (exclusief tracers en therapieën) bedroeg 18.945. In 36% van de gevallen ging het om een PET-scan. 
 

Dialyse

29.689

Het aantal nierdialyses steeg in 2018 van 28.557 naar 29.689.  
  
 
  

Radiologie

407.092

Het totale aantal radiologische onderzoeken in 2018 bedroeg 407.092. Gemiddeld werden er in UZ Leuven 1.115 radiologische onderzoeken per dag uitgevoerd.
 
 

Functiemetingen

130.944

Het aantal bezoeken aan de functie­metingen voor cardiologie, pneumologie, endoscopie en neuro­fysiologie bedroeg in 2018 130.944. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2017.

Laboratorium­onderzoeken

15 miljoen

In 2018 werden 15.453.554 laboratorium­testen uitgevoerd in het ISO-gecertifieerde labplatform van UZ Leuven. Dit betekent gemiddeld 42.339 testen per dag, of 1.764 per uur. 

Medewerkers

Medewerkers

9.620

Eind 2018 telde UZ leuven 9.620  personeelsleden of 8.167  voltijdse equivalenten.

Leeftijd

Mannen en vrouwen

De percentages vrouwelijke en mannelijke medewerkers bleven dezelfde als in 2017, met 74% vrouwen en 26% mannen.

Woonplaats

%

Vlaams-Brabant

%

Limburg

%

Antwerpen

%

Overige provincies

De meeste personeelsleden (80%) wonen in de provincie Vlaams-Brabant. Daarop volgen de provincies Antwerpen (8%) en Limburg (7%). 5% van de personeelsleden komt uit de overige provincies.

Functies

consultaties

1.686

Artsen 
 

consultaties

3.089

Verpleeg- en vroedkundigen 
 

consultaties

2.060

Paramedici en ondersteunende zorgfuncties

consultaties

2.785

Ondersteunende functies
 

Woon-werkverkeer

68%

Auto

17%

Fiets

12%

Openbaar vervoer

3%

Fiets & openbaar vervoer

In 2018 kwam 68% van de UZ Leuven-medewerkers met de auto naar het werk. 32% kwam op regelmatige basis met de fiets en/of het openbaar vervoer. 

UZ Leuven promoot duurzame vervoersmiddelen door aan zijn werknemers een fietsvergoeding en kosteloos openbaar vervoer aan te bieden.

Z.org KU Leuven

Medewerkers Z.org KU Leuven

1.044

De bovenstaande cijfers zijn exclusief de jaarcijfers van Z.org KU Leuven.

We geven hier nog een kort overzicht van de kerncijfers van Z.org KU Leuven. Dit om de sterke bestaande en blijvende relatie tussen UZ Leuven en Z.org KU Leuven te benadrukken.

Z.org KU Leuven heeft als belangrijkste opdracht de exploitatie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven op campus Kortenberg en campus Gasthuisberg en het psychiatrische verzorgingstehuis Andreas op campus Lubbeek en campus Melsbroek.

Z.org KU Leuven heeft verder de ambitie om samen met UZ Leuven het zorglandschap in de Leuvense regio te structureren om de zorgnoden beter op te vangen.

Functies

Artsen

Verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers

Psychologen en orthopedagogen

Paramedici

Ondersteunend personeel

Activiteiten

campus Kortenberg campus Leuven totaal
Opnames 1.467 1.795 3.262
Verpleegdagen daghospitalisatie 14.394 11.269 25.663
Benutte bedden 317 137 454
Raadplegingen artsen 15.349 14.602 29.951
Raadplegingen niet-medisch personeel 3.828 6.938 10.766
Postkuur 8.250 8.250
Consultaties conventies 2.242 6.179 8.421

Opnames, ingrepen en raadplegingen

Opnames

Ziekenhuis­opnames

Dagopnames

7,5

Gemiddeld aantal verblijfsdagen

Bevallingen

Chirurgische ingrepen

Aantal ingrepen 58.738
Per werkdag 236
Chirurgisch dagcentrum (CDC) 23.866
CDC per werkdag 96

In 2018 werden er 58.738 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Dat zijn er 329 minder dan in 2017, een daling van 0,6%.

Per operationele werkdag werden in 2018 gemiddeld 236 ingrepen uitgevoerd, waarvan 96 in het chirurgisch dagcentrum.

Transplantaties

In 2018 werden in totaal 307 trans­­plantaties uitgevoerd.

Nier­­trans­­plantaties werden het meest uitgevoerd (133), gevolgd door long­­trans­­plantaties (68) en lever­­trans­­plantaties (75).

In 2018 werden er ook 22 hart­­trans­­plantaties en 9 pancreas­­trans­plantaties uitgevoerd.

Van de 133 nier­­trans­­plantaties waren er 11 trans­­plantaties met levende donatie.

consultaties

Raadplegingen

Het aantal raadplegingen nam toe tegenover 2017. In 2018 bedroeg het totale aantal 719.594.

Elke operationele weekdag vonden gemiddeld 2.890 raadplegingen plaats, verspreid over de verschillende campussen van UZ Leuven.

spoedgevallen

Spoedgevallen

Het aantal aanmeldingen op de spoed­gevallen­dienst in 2018 bedroeg 63.310. Dit betekent een toename met 4,3% tegenover 2017.

32,9% van alle spoedgevallen werd uiteindelijk effectief opgenomen of was al opgenomen in het ziekenhuis.

Patiënttransporten

Patiënttransporten

In 2018 vonden 268.127  interne trans­porten van patiënten plaats, bijvoor­beeld voor het vervoer van gehospitaliseerde patiënten van en naar de functie­metingen.

97,2% van de patiënten werd binnen de 10 minuten afgehaald.

Oncologie – Leuvens kankerinstituut (LKI)

Patiënten

Er kwamen 35.863 unieke onco­­logische patiënten naar UZ Leuven voor een raadpleging, dag­op­name of ziekenhuisopname.

Raadplegingen

In totaal vonden er 57.548 oncologische raadplegingen plaats.

   

Multidisciplinair overleg

Er werden 7.568 patiënten be­spro­ken op een multi­­­­di­sci­­pli­naire onco­­logische con­sul­tatie (MOC).
   

Dagopnames

Er waren 52.134 niet-chirurgische dag­opnames.

 

 

Medisch-technische interventies en onderzoeken

Radiotherapie

40.100

2.821 patiënten werden in 2018 behandeld met een vorm van radio­therapie, de meesten met externe radio­therapie. Deze patiënten­groep vertegenwoordigde in 2018 een totaal van 40.100 sessies.

Nucleaire geneeskunde

18.945

Het totaal aantal nucleaire onderzoeken (exclusief tracers en therapieën) bedroeg 18.945. In 36% van de gevallen ging het om een PET-scan. 
 

Dialyse

29.689

Het aantal nierdialyses steeg in 2018 van 28.557 naar 29.689. 
 
 
 

Radiologie

407.092

Het totale aantal radiologische onderzoeken in 2018 bedroeg 407.092. Gemiddeld werden er in UZ Leuven 1.115 radiologische onderzoeken per dag uitgevoerd.
 
 

Functiemetingen

130.944

Het aantal bezoeken aan de functie­metingen voor cardiologie, pneumologie, endoscopie en neuro­fysiologie bedroeg in 2018 130.944. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2017.

Laboratorium­onderzoeken

15 miljoen

In 2018 werden 15.453.554 laboratorium­testen uitgevoerd in het ISO-gecertifieerde labplatform van UZ Leuven. Dit betekent gemiddeld 42.339 testen per dag, of 1.764 per uur. 

Medewerkers

Medewerkers

9.620

Eind 2018 telde UZ leuven 9.620  personeelsleden of 8.167  voltijdse equivalenten.

Leeftijd

Mannen en vrouwen

De percentages vrouwelijke en mannelijke medewerkers bleven dezelfde als in 2017, met 74% vrouwen en 26% mannen.

Woonplaats

%

Vlaams-Brabant

%

Limburg

%

Antwerpen

%

Overige provincies

De meeste personeelsleden (80%) wonen in de provincie Vlaams-Brabant. Daarop volgen de provincies Antwerpen (8%) en Limburg (7%). 5% van de personeelsleden komt uit de overige provincies.

Functies

consultaties

1.686

Artsen 

consultaties

3.089

Verpleeg- en vroedkundigen 
 

consultaties

2.060

Paramedici en ondersteunende zorgfuncties

consultaties

2.785

Ondersteunende functies
 

Woon-werkverkeer

68%

Auto

17%

Fiets

12%

Openbaar vervoer

3%

Fiets & openbaar vervoer

In 2018 kwam 68% van de UZ Leuven-medewerkers met de auto naar het werk. 32% kwam op regelmatige basis met de fiets en/of het openbaar vervoer. 

UZ Leuven promoot duurzame vervoersmiddelen door aan zijn werknemers een fietsvergoeding en kosteloos openbaar vervoer aan te bieden.

Z.org KU Leuven

Medewerkers Z.org KU Leuven

1.044

De bovenstaande cijfers zijn exclusief de jaarcijfers van Z.org KU Leuven.

We geven hier nog een kort overzicht van de kerncijfers van Z.org KU Leuven. Dit om de sterke relatie tussen UZ Leuven en Z.org KU Leuven te benadrukken.

Z.org KU Leuven heeft als belangrijkste opdracht de exploitatie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven op campus Kortenberg en campus Gasthuisberg en het psychiatrische verzorgingstehuis Andreas op campus Lubbeek en campus Melsbroek.

Z.org KU Leuven heeft verder de ambitie om samen met UZ Leuven het zorglandschap in de Leuvense regio te structureren om de zorgnoden beter op te vangen.

Functies

Artsen

Verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers

Psychologen en orthopedagogen

Paramedici

Ondersteunend personeel

Activiteiten

Opnames

Verpleegdagen daghospitalisatie

Raadplegingen artsen

Raadplegingen niet-medisch personeel

Postkuur

Share This