Selecteer een pagina

Voortaan recht­streekse inzage in patiënten­dossier via pc of app

Patiënten van UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge kunnen sinds april 2017 recht­streeks hun patiënten­dossier inkijken via de pc of een app op de smart­phone: mynexuz­health. Mynexuz­health is een volgende stap in het proces van patient empower­ment, waarbij patiënten meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorg­proces.

Lees meer

Grootste operatie­kwartier van België vernieuwd met high­tech­apparatuur

In februari 2017 werd het operatie­kwartier en de post­anesthesie-zorg­afdeling (PAZA) van UZ Leuven na een grondige vernieuwing en uitbreiding officieel voorgesteld. Complexe ingrepen zijn voortaan makkelijker uit te voeren dankzij schermen met 3D-beelden, route­navigatie, robot­chirurgie en software om endo­scopische ingrepen op afstand te volgen. Met 33 zalen op 9.713 m² is het operatie­complex momenteel het grootste van België.

Lees meer

Eerste patiënt proton­therapie verwacht half­weg 2019

Op 28 april vond op de Health Sciences campus Gasthuisberg de officiële voor­stelling plaats van de bouw­werken aan ParTICLe, het eerste Belgische centrum voor proton­therapie. Proton­therapie is een inno­vatieve vorm van radio­therapie die minder gezond weefsel beschadigt. Het centrum is een samen­werking tussen vijf universitaire zieken­huizen en hun netwerk­zieken­huizen. De eerste Belgische patiënten worden halfweg 2019 verwacht.

Lees meer

Onder­zoekers ontwikkelen betrouw­bare test voor diagnose ALS

Onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven maakten in juni 2017 bekend dat ze een betrouw­bare test ontwikkeld hebben om te bepalen of iemand ALS heeft. In het ruggen­merg­vocht van ALS-patiënten zitten meer neuro­filamenten en hoe meer neuro­filamenten, hoe verder de ziekte gevorderd is.

Lees meer

Duizendste longtransplantatie in UZ Leuven

In UZ Leuven vond in 2017 de duizendste longtransplantatie plaats. Het ziekenhuis is vandaag het grootste longtransplantatiecentrum van de Benelux. De overlevingscijfers liggen er bijna dertig procent hoger dan de gemiddelde cijfers wereldwijd. Om dat te vieren, nodigde het ziekenhuis alle longtransplantpatiënten van UZ Leuven uit, onder wie ook de patiënte die in 1991 als eerste een hart-longtransplantatie kreeg.

Lees meer

Zorg rectumkanker te versnipperd

Kwaliteitsindicatoren tonen aan dat de gemiddelde overlevingskans vijf jaar na rectumkanker 67,5 procent is in Vlaanderen: een goede score in vergelijking met Europese cijfers. Toch trekken Leuvense artsen aan de alarmbel. De zorg is zo complex, dat per ziekenhuis een jaarlijks minimum aan patiënten met rectumkanker en een expertenteam nodig zijn om goede cijfers te blijven garanderen.

Lees meer

Mobiele app helpt bij keuze glucose­verlagende medicatie

In UZ Leuven is een app ontwikkeld die huisartsen en specialisten helpt om een betere keuze te maken in de verschillende types genees­middelen voor patiënten met type 2 diabetes. Daarvoor bestond al een inter­nationale richtlijn, maar die houdt geen rekening met de Belgische terug­betalings­criteria.

Lees meer

UZ Leuven en UZ Gent gaan nauwer samen­werken

UZ Leuven en het UZ Gent hebben in juni 2017 een raam­overeen­komst afgesloten die het makkelijker moet maken om samen te werken. Onderzoekers, artsen en andere zorg­verleners of docenten kunnen dankzij een universitair netwerk kennis, middelen en expertise delen, zodat ze de best mogelijk zorg kunnen bieden aan patiënten.

Lees meer

2017 in cijfers

Onze 9.000 medewerkers zorgden samen voor een vlot verloop van meer dan 700.000 consultaties, zo’n 160.000 (dag)opnames en ruim 55.000 chirurgische ingrepen.

Lees meer
Share This